Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2015

Lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2015 Quyết định số 3565/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. 
23-11-2015 Quyết định số 3367/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017. 
18-11-2015 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
17-11-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
30-10-2015 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường tích trữ nước, phòng chống hạn, đảm bảo nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2015 - 2016 và năm 2016. 
29-10-2015 Quyết định số 3036/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tiêu chuẩn kỹ thuật, chiều cao và đơn giá cây giống thông nhựa để trồng rừng phòng hộ năm 2015. 
16-10-2015 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi. 
07-10-2015 Quyết định số 2743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017. 
10-09-2015 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã. 
08-09-2015 Quyết định số 2497/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2015. 
20-08-2015 Quyết định số 2298/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Quảng Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
25-06-2015 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản. 
15-06-2015 Quyết định số 1579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây thông nhựa để trồng rừng phòng hộ năm 2015. 
22-04-2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định định mức hỗ trợ thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2015. 
15-04-2015 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa lũ năm 2015. 
07-04-2015 Quyết định số 881/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2015. 
23-03-2015 Quyết định số 731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống xuất vườn của một số loài cây trồng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh năm 2015. 
13-03-2015 Quyết định số 622/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ gạo hỗ trợ thời kỳ giáp hạt năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ cho các huyện, thị xã, thành phố. 
12-02-2015 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2015. 
23-01-2015 Quyết định số 186/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
24,445,820 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner