Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2015

Lĩnh vực Nội vụ - Ngoại vụ: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2015 Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện Chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 - 2015 ban hành tại Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
11-12-2015 Nghị quyết số 118/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2016 của tỉnh Quảng Bình. 
20-11-2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Bình. 
02-11-2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
12-10-2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình. 
13-08-2015 Quyết định số 2241/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trường THPT Số 5 Bố Trạch thành Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. 
10-08-2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình. 
24-07-2015 Quyết định số 2035/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trường THPT Số 5 Bố Trạch thành Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. 
24-07-2015 Quyết định số 2034/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trường THPT Số 4 Bố Trạch thành Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi. 
24-07-2015 Quyết định số 2033/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trường THPT Số 3 Bố Trạch thành Trường Trung học phổ thông Trần Phú. 
24-07-2015 Quyết định số 2032/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trường THPT Số 2 Bố Trạch thành Trường Trung học phổ thông Hùng Vương. 
24-07-2015 Quyết định số 2031/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trường THPT Số 1 Bố Trạch thành Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. 
16-07-2015 Nghị quyết số 104/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
16-07-2015 Nghị quyết số 103/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
15-07-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình. 
07-07-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình. 
04-06-2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
25-05-2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình. 
16-04-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 13 Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Bình. 
30-03-2015 Quyết định số 809/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận danh hiệu Chính quyền cơ sở vững mạnh năm 2014. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
24,795,651 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner