Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2015

Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư: 38 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2015 Nghị quyết số 117/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). 
11-12-2015 Nghị quyết số 116/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
10-11-2015 Quyết định số 3200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đấu thầu áp dụng tại các cơ quan cấp xã thực hiện nhiệm vụ của bên mời thầu. 
10-11-2015 Quyết định số 3199/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đấu thầu áp dụng tại các cơ quan cấp huyện thực hiện nhiệm vụ của bên mời thầu. 
10-11-2015 Quyết định số 3198/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đấu thầu áp dụng tại các cơ quan cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ của bên mời thầu. 
02-10-2015 Nghị quyết số 80/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của huyện Lệ Thủy (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý). 
31-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
30-07-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của thị xã Ba Đồn (Nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý). 
30-07-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
27-07-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của huyện Quảng Trạch (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý). 
27-07-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
22-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
17-07-2015 Nghị quyết số 108/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý). 
17-07-2015 Nghị quyết số 105/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
16-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
16-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
14-07-2015 Nghị quyết số 69/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015. 
14-07-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách huyện. 
14-07-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
22-06-2015 Công văn số 1133/VPUBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đính chính Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
24,443,490 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner