Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2015

Lĩnh vực Giao thông - Xây dựng: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-10-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
09-09-2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
13-08-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 08/3/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về quản lý sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
10-08-2015 Quyết định số 1852/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn ban hành Quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thị xã Ba Đồn. 
14-07-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hoàn Lão và vùng phụ cận đến năm 2030, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
26-05-2015 Quyết định số 1381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Quảng Bình. 
19-05-2015 Quyết định số 1273/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý nhà ở và thị trường bất động sản áp dụng tại UBND cấp huyện tại tỉnh Quảng Bình. 
02-03-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành Quy định về công tác quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ trên địa bàn huyện Lệ Thủy. 
02-02-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
19-12-2014 Quyết định số 3707/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng áp dụng tại UBND cấp xã tỉnh Quảng Bình. 
19-12-2014 Quyết định số 3706/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,444,548 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner