Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2015

Lĩnh vực Lĩnh vực khác: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2015 Mục lục Công báo số 60/MLCB của Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh năm 2015. 
11-12-2015 Nghị quyết số 121/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016. 
11-12-2015 Nghị quyết số 120/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (lần thứ 6). 
30-07-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn về việc thông qua Quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thị xã Ba Đồn. 
17-07-2015 Nghị quyết số 107/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Bình. 
22-06-2015 Quyết định số 1683/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế đối với các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng. 
18-06-2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
03-02-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
29-12-2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn năm 2015. 
22-12-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2015. 
22-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới năm 2015. 
17-12-2014 Nghị quyết số 59/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động, giám sát của HĐND huyện năm 2015. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,795,286 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner