Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2015

Lĩnh vực Tư pháp - Thanh Tra: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-11-2015 Quyết định số 3417/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. 
27-11-2015 Quyết định số 3415/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
27-11-2015 Quyết định số 3414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. 
27-11-2015 Quyết định số 3413/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch áp dụng tại cấp xã. 
02-10-2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
25-09-2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
23-09-2015 Quyết định số 2628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
07-08-2015 Quyết định số 2175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
07-08-2015 Quyết định số 2175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
07-08-2015 Quyết định số 2173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình. 
30-06-2015 Công văn số 185/UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc đính chính văn bản. 
12-06-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn huyện Minh Hóa. 
02-04-2015 Quyết định số 850/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
30-03-2015 Quyết định số 813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hành chính - Tư pháp áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
30-03-2015 Quyết định số 812/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hành chính - Tư pháp áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
16-03-2015 Quyết định số 643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2015. 
27-02-2015 Quyết định số 501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 31/12/2014 hết hiệu lực thi hành toàn bộ và hết hiệu lực thi hành một phần. 
09-02-2015 Quyết định số 367/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2014. 
19-01-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Bình. 
15-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn thành phố Đồng Hới. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
24,440,685 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner