Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2015

Lĩnh vực Tài chính - Thuế: 41 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2015 Nghị quyết số 113/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2016. 
11-12-2015 Nghị quyết số 112/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh. 
10-12-2015 Nghị quyết số 111/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2016. 
10-12-2015 Nghị quyết số 110/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020. 
10-12-2015 Nghị quyết số 109/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2014. 
02-10-2015 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước. 
03-08-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về tổng quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2014. 
31-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2014. 
30-07-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn về tổng quyết toán ngân sách địa phương thị xã Ba Đồn năm 2014. 
22-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Minh Hóa năm 2014. 
17-07-2015 Nghị quyết số 106/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
16-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2014. 
14-07-2015 Nghị quyết số 70/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2014. 
14-07-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bố Trạch năm 2014. 
02-06-2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
25-05-2015 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015. 
26-03-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
10-02-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại cây trồng, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, phần lăng, mộ và hỗ trợ di chuyển để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
27-01-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh giá cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
07-01-2015 Công văn số 01/HĐND-TT của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc đính chính văn bản. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
24,441,973 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner