Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2014

Lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-11-2014 Quyết định số 3174/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Quảng Bình. 
07-10-2014 Quyết định số 2792/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2015. 
03-10-2014 Quyết định số 2719/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển cao su tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 
26-09-2014 Quyết định số 2628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2014 - 2020. 
08-09-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 
08-09-2014 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác ngăn chặn việc sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 
04-09-2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình quản lý. 
03-09-2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ. 
18-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 
10-06-2014 Quyết định số 1484/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014 - 2020. 
22-05-2014 Quyết định số 1294/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển cao su tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 
20-05-2014 Quyết định số 1270/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2018. 
14-05-2014 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 
28-03-2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá, bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản. 
18-03-2014 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. 
14-03-2014 Quyết định số 600/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống xuất vườn của một số loài cây trồng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh năm 2014. 
27-01-2014 Quyết định số 275/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch nguồn giống cây lâm nghiệp tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 
31-12-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển ven bờ và vùng nước nội địa tỉnh Quảng Bình. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
20,108,997 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner