Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2014

Lĩnh vực Nội vụ - Ngoại vụ: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2014 Công văn số 210/HĐND-TT của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đính chính văn bản. 
11-12-2014 Nghị quyết số 97/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
11-12-2014 Nghị quyết số 96/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI bầu. 
11-12-2014 Nghị quyết số 101/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2015 của tỉnh Quảng Bình. 
30-10-2014 Quyết định số 3067/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao bổ sung tổng chỉ tiêu biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2014. 
16-09-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Lệ Thủy. 
05-09-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
11-08-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Lệ Thủy. 
15-07-2014 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu và miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
12-06-2014 Quyết định số 1519/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng chính quyền áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
12-06-2014 Quyết định số 1518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng chính quyền áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
26-05-2014 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
26-05-2014 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
26-05-2014 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
07-05-2014 Quyết định số 1108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thu hút nhân tài tỉnh Quảng Bình năm 2014. 
16-04-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ huyện Lệ Thủy. 
02-04-2014 Quyết định số 779/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tín ngưỡng - tôn giáo áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
02-04-2014 Quyết định số 777/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực tín ngưỡng - tôn giáo áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
28-03-2014 Quyết định số 736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Bình. 
14-02-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Bình. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
20,108,906 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner