Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2014

Lĩnh vực Lao động - TB&XH: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2014 Quyết định số 3609/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
17-06-2014 Quyết định số 1566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tại Đề án "Phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo nghề tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 và 2015”. 
17-03-2014 Quyết định số 603/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ gạo hỗ trợ học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. 
13-03-2014 Quyết định số 564/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Bình năm 2014. 
20-02-2014 Quyết định số 370/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ gạo hỗ trợ dịp tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ cho các huyện, thành phố. 
17-01-2014 Quyết định số 123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ gạo hỗ trợ dịp tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ cho các huyện, thành phố. 
30-12-2013 Quyết định số 3271/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch “Trợ giúp người khuyết tật tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2020”. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
20,109,020 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner