Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2014

Lĩnh vực Giao thông - Xây dựng: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-11-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
25-11-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - làng nghề huyện (điểm xã Hồng Hóa). 
25-11-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc quy hoạch tổng thể Khu du lịch sinh thái Thác Bụt - Giếng Tiên. 
03-10-2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
25-08-2014 Quyết định số 2348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình. 
25-08-2014 Quyết định số 2335/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Quảng Bình. 
18-08-2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
25-07-2014 Nghị quyết số 53/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy đến năm 2025. 
23-07-2014 Nghị quyết số 56/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc cho phép quy hoạch chi tiết khu đất làm bãi tập kết nguyên vật liệu và phương tiện vận tải tại xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa. 
23-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại nhà, công trình xây dựng trên đất để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
26-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc điều chỉnh quy hoạch chức năng sử dụng đất ô số 26, ô số 08 có ký hiệu (CC23) từ đất công cộng thuộc Trạm Y tế và trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Quy Đạt cũ thành đất ở đô thị. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
20,958,111 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner