Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2014

Lĩnh vực Tư pháp - Thanh Tra: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-12-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
07-11-2014 Quyết định số 3206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình. 
06-11-2014 Quyết định số 3193/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Quảng Bình. 
07-07-2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 
07-07-2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
02-07-2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
17-06-2014 Công văn số 1129/VPUBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính văn bản. 
04-06-2014 Quyết định số 1422/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2001 đến 31/12/2013. 
17-04-2014 Quyết định số 947/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2014. 
25-03-2014 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. 
24-03-2014 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Đất đai. 
21-01-2014 Quyết định số 140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2014. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
20,108,869 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner