Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2014

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi Trường: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2014 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. 
11-12-2014 Nghị quyết số 99/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
14-10-2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
09-09-2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
06-09-2014 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. 
30-07-2014 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý, vận hành, khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn. 
15-07-2014 Nghị quyết số 87/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 
06-01-2014 Quyết định số 18/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2015. 
27-12-2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020. 
23-12-2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất và phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2014. 
20-12-2013 Nghị quyết số 174/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về Kế hoạch sử dụng đất năm 2014. 
19-12-2013 Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy. 
19-12-2013 Nghị quyết số 46/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 3 năm kỳ đầu (2013 - 2015) thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
20,108,978 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner