Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2011

Lĩnh vực Nội vụ - Ngoại vụ: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-12-2011 Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2012 của tỉnh Quảng Bình. 
28-11-2011 Quyết định số 3088/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa. 
28-11-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình. 
10-11-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015. 
27-10-2011 Quyết định số 2795/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch. 
18-10-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015. 
13-09-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình. 
26-07-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Quảng Bình khi từ trần. 
15-07-2011 Quyết định số 1665/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015. 
17-06-2011 Quyết định số 1417/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh. 
17-06-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình về công tác thanh niên. 
23-05-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 
09-05-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 
25-04-2011 Quyết định số 921/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lệ Thủy trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy. 
07-04-2011 Quyết định số 772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 
25-03-2011 Quyết định số 612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch. 
25-03-2011 Quyết định số 611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh. 
10-03-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc. 
07-03-2011 Quyết định số 444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết vào ngày thứ bảy hàng tuần tại một số cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Bình. 
07-03-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
24,722,477 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner