Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2011

Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư: 42 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-12-2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2012. 
01-08-2011 Nghị quyết số 166/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 
28-07-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 
26-07-2011 Quyết định số 1763/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015. 
22-07-2011 Nghị quyết số 17A/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 
22-07-2011 Nghị quyết số 16A/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 
14-07-2011 Quyết định số 1656/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg (tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 
14-07-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011. 
11-07-2011 Quyết định số 1596/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Trạch đến năm 2020. 
04-07-2011 Quyết định số 1514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh một số danh mục, chủ đầu tư tại Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
04-07-2011 Quyết định số 1513/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tên công trình tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
04-07-2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012. 
20-06-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011. 
16-06-2011 Quyết định số 1378/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tên công trình tại Phần B, Tiết XIII, Mục 1, Điểm a, Quyết định 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
14-06-2011 Quyết định số 1352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân khai lại kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2011 tại Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
08-06-2011 Quyết định số 1325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép lập Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 
30-05-2011 Quyết định số 1224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn quy hoạch (tại Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh và vốn chuyển nguồn năm 2010 sang 2011) cho các đơn vị và các huyện, thành phố. 
17-05-2011 Quyết định số 1071/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2011 tại Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
17-05-2011 Quyết định số 1070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng trụ sở xã, phường (tại Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 và Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh) cho các huyện, thành phố. 
04-05-2011 Quyết định số 986/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2011. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
24,637,445 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner