Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2011

Lĩnh vực Tài chính - Thuế: 54 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2011 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012. 
02-12-2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 
01-12-2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2012. 
01-12-2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2012. 
01-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp đối với Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận thuộc xã, phường, thị trấn và Bí thư chi bộ xóm trực thuộc Đảng ủy cơ sở xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
01-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Điểm 3 Mục II Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 22. 
01-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2010. 
10-11-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mới, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
18-10-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Bình. 
18-10-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua quy định mới, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
19-09-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
05-09-2011 Quyết định số 2225/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình. 
29-08-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách thưởng trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
01-08-2011 Nghị quyết số 167/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2010. 
14-07-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2010. 
08-07-2011 Quyết định số 1570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá bán một số loại gỗ, động vật hoang dã và lâm sản tịch thu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
05-07-2011 Quyết định số 1523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu một phần viện phí dịch vụ siêu âm Doppler xuyên sọ. 
04-07-2011 Quyết định số 1515/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công Quảng Bình. 
28-06-2011 Quyết định số 1483/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêm vacxin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
20-06-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Bố Trạch năm 2010. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
24,722,005 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner