Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2010

Lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-12-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về việc thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2015. 
09-11-2010 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. 
02-11-2010 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 
29-10-2010 Quyết định số 2785/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố hết dịch bệnh tai xanh ở lợn. 
27-10-2010 Quyết định số 2758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ hạt giống ngô, rau cải các loại từ nguồn hỗ trợ của Trung ương khắc phục thiệt hại mưa lũ cho các địa phương, đơn vị khôi phục sản xuất vụ Đông năm 2010. 
04-10-2010 Quyết định số 2543/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố dịch tai xanh ở lợn. 
04-10-2010 Quyết định số 2543/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố dịch tai xanh ở lợn. 
01-09-2010 Quyết định số 2192/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, tỉnh Quảng Bình. 
06-08-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình. 
16-07-2010 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch tai xanh ở lợn. 
22-06-2010 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010. 
03-02-2010 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 
24-12-2009 Nghị quyết số 71/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về hỗ trợ phát triển nông nghiệp năm 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,631,662 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner