Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2010

Lĩnh vực Nội vụ - Ngoại vụ: 56 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2010 Nghị quyết số 150/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
02-12-2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình. 
29-10-2010 Nghị quyết số 149/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 
21-09-2010 Quyết định số 2425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2010 cho các trường bán công chuyển sang công lập. 
09-08-2010 Quyết định số 1891/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao số lượng trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật tham gia tổ công tác tại các xã thuộc huyện Minh Hóa theo Nghị quyết số 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. 
06-08-2010 Quyết định số 1875/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình. 
30-07-2010 Quyết định số 1810/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 
30-07-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế. 
16-07-2010 Quyết định số 1630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ. 
12-07-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức, tên gọi, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng Bình. 
09-07-2010 Nghị quyết số 144/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 
08-07-2010 Nghị quyết số 140/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
08-07-2010 Nghị quyết số 139/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
14-06-2010 Nghị quyết số 138/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
14-06-2010 Nghị quyết số 137/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
14-06-2010 Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
14-06-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
14-06-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc huyện Minh Hóa và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. 
10-06-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh ban hành Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra huyện Quảng Ninh. 
28-05-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
24,459,399 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner