Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2010

Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư: 36 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đồng Hới giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 
22-11-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015. 
29-10-2010 Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015. 
16-09-2010 Quyết định số 2384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Thúc đẩy mô hình cộng đồng quản lý ở Việt Nam 2008 - 2012" hợp phần Đồng Hới, Quảng Bình (năm thứ 3). 
30-08-2010 Quyết định số 2124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020. 
19-08-2010 Quyết định số 2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030. 
19-08-2010 Quyết định số 2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch phát triển ngành Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030. 
09-08-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
04-08-2010 Nghị quyết số 87/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. 
04-08-2010 Nghị quyết số 85/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
26-07-2010 Nghị quyết số 78/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
16-07-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
14-07-2010 Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010. 
14-07-2010 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011. 
12-07-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010. 
12-07-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015). 
09-07-2010 Nghị quyết số 145/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
30-06-2010 Quyết định số 1479/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc "Phê duyệt Đề án chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Lâm Công nghiệp Long Đại thành Công ty TNHH Một thành viên Lâm Công nghiệp Long Đại". 
30-06-2010 Quyết định số 1478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc "Phê duyệt Đề án chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Cao su Việt Trung thành Công ty TNHH Một thành viên Việt Trung". 
29-06-2010 Quyết định số 1472/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc "Phê duyệt Đề án chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình thành Công ty TNHH Một thành viên Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình". 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
24,460,368 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner