Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2010

Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-09-2010 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011. 
31-08-2010 Quyết định số 2152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông bán công Bắc Quảng Trạch sang công lập và sáp nhập vào Trường Trung học phổ thông số 3 Quảng Trạch. 
31-08-2010 Quyết định số 2151/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông bán công Quảng Trạch sang công lập tự chủ tài chính. 
31-08-2010 Quyết định số 2150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông bán công Quảng Ninh sang công lập tự chủ tài chính. 
31-08-2010 Quyết định số 2149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông bán công Bố Trạch sang công lập tự chủ tài chính. 
31-08-2010 Quyết định số 2148/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông bán công Nam Quảng Trạch sang công lập tự chủ tài chính. 
31-08-2010 Quyết định số 2147/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông bán công Lệ Thủy sang công lập tự chủ tài chính. 
06-08-2010 Quyết định số 1885/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi các trường trung học phổ thông và mầm non bán công sang công lập, công lập tự chủ tài chính. 
03-08-2010 Quyết định số 1861/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 
09-07-2010 Nghị quyết số 143/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi các trường trung học phổ thông (THPT) và mầm non bán công sang công lập, công lập tự chủ tài chính. 
09-07-2010 Nghị quyết số 142/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số mục tiêu xã hội hóa giáo dục và đào tạo tại Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 8. 
25-06-2010 Quyết định số 1441/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh cho các trường THPT, phổ thông cấp 2 và 3, trung tâm GDTX và KTTH - HN huyện, thành phố năm học 2010 - 2011. 
25-06-2010 Quyết định số 1426/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch thời gian năm học 2010 - 2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
23-06-2010 Quyết định số 1403/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. 
14-06-2010 Quyết định số 1340/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 
14-06-2010 Quyết định số 1339/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 
14-06-2010 Quyết định số 1338/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 
14-06-2010 Quyết định số 1337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 
14-06-2010 Quyết định số 1336/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 
14-06-2010 Quyết định số 1335/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
24,634,480 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner