Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2010

Lĩnh vực Lĩnh vực khác: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-10-2010 Quyết định số 2734/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân của Thủ tướng Chính phủ. 
10-08-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa nGHỊ QUYẾT Về Chương trình xây dựng Nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2010. 
30-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. 
30-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới năm 2010. 
30-12-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2010. 
25-12-2009 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010. 
24-12-2009 Nghị quyết số 73/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. 
18-12-2009 Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,458,457 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner