Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2010

Lĩnh vực Tư pháp - Thanh Tra: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-11-2010 Chỉ thị số 18/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
04-10-2010 Quyết định số 2539/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ thuộc Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020. 
04-10-2010 Quyết định số 2539/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ thuộc Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020. 
07-04-2010 Quyết định số 693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 
22-03-2010 Quyết định số 568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Đoàn Luật sư Quảng Bình. 
02-02-2010 Quyết định số 245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (quyết định, chỉ thị) của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,457,459 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner