Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2010

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi Trường: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-08-2010 Quyết định số 1916/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Bình 5 năm (2005 - 2010). 
12-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm, từ năm 2011 đến năm 2015 của huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
29-04-2010 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về hưởng ứng kỷ niệm Quốc gia Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Đa dạng sinh học và Festival Biển và Hải đảo Việt Nam 2010 tại Quảng Bình. 
05-02-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
05-01-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về kế hoạch sử dụng đất năm 2010. 
20-12-2009 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 
20-12-2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015. 
20-12-2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất năm 2010 và nguyên tắc phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,637,528 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner