Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2010

Lĩnh vực Tài chính - Thuế: 56 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2010 Nghị quyết số 155/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2011. 
10-12-2010 Nghị quyết số 154/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2011. 
10-12-2010 Nghị quyết số 153/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2011. 
10-12-2010 Nghị quyết số 152/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2009. 
10-12-2010 Nghị quyết số 151/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp và tỷ lệ phần trăm trích lại cho các đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
01-12-2010 Quyết định số 3116/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêm vacxin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
30-11-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu một phần viện phí kỹ thuật y tế tại Trạm Y tế tuyến xã. 
22-11-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 
22-11-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo qui định của Luật Ngân sách Nhà nước. 
10-11-2010 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 
29-10-2010 Nghị quyết số 147/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo qui định của Luật Ngân sách Nhà nước. 
29-10-2010 Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 
19-10-2010 Quyết định số 2670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè - Thu năm 2010. 
19-10-2010 Quyết định số 2670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè - Thu năm 2010. 
01-10-2010 Quyết định số 2528/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức thu phí tham quan quần thể danh lam thắng cảnh Động Thiên Đường và Hang Mẹ Bồng Con. 
01-10-2010 Quyết định số 2528/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức thu phí tham quan quần thể danh lam thắng cảnh Động Thiên Đường và Hang Mẹ Bồng Con. 
23-09-2010 Quyết định số 2448/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá khởi điểm các lô đất thuộc Dự án tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất. 
16-08-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình. 
09-08-2010 Quyết định số 1899/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án điều tra khảo sát, xây dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2011. 
09-08-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách huyện và ngân sách cấp huyện năm 2009. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
24,459,080 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner