Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2009

Lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-11-2009 Quyết định số 3123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010. 
15-10-2009 Quyết định số 2991/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán giai đoạn 2010 - 2015 tỉnh Quảng Bình. 
17-08-2009 Quyết định số 2133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá và tiêu chuẩn kỹ thuật của các loài cây giống trồng rừng ngập mặn năm 2009 trên địa bàn tỉnh. 
11-08-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y. 
11-08-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và phòng, chống lụt, bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình. 
29-07-2009 Quyết định số 1902/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt định mức hỗ trợ thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010. 
17-07-2009 Nghị quyết số 115/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2008 - 2020. 
10-06-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Chi cục và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình. 
09-06-2009 Quyết định số 1315/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án Hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2009 - 2015 Công ty Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình. 
09-06-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Chi cục và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình. 
16-04-2009 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
31-03-2009 Quyết định số 567/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố hết dịch lở mồm long móng gia súc. 
30-03-2009 Quyết định số 557/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2009 - 2015. 
17-03-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 
11-03-2009 Quyết định số 411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá và tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống xuất vườn năm 2009 của một số loài cây trồng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh. 
14-02-2009 Quyết định số 245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010. 
14-02-2009 Quyết định số 242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ người dân vùng cao canh tác nông lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy. 
12-02-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định Danh mục các loài cây mục đích, đối tượng rừng và tiêu chí áp dụng để cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
16-01-2009 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; ngăn chặn dịch xảy ra trước, trong và sau Tết Kỷ Sửu. 
30-12-2008 Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,872,298 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner