Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2009

Lĩnh vực Lao động - TB&XH: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-09-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
17-08-2009 Quyết định số 2136/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ lương thực cho các hộ nghèo của các thôn bản thuộc khu vực giáp biên giới. 
30-06-2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 
29-06-2009 Quyết định số 1523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 
29-06-2009 Quyết định số 1519/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới đến năm 2010. 
08-06-2009 Quyết định số 1224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về lĩnh vực cai nghiện phục hồi. 
29-05-2009 Quyết định số 1161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo nghề tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 và 2015". 
21-04-2009 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2009. 
31-03-2009 Quyết định số 575/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề Hội Liên hiệp Phụ nữ Quảng Bình. 
13-03-2009 Quyết định số 425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề cho người tàn tật năm 2009 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
13-03-2009 Quyết định số 424/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2009 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
09-01-2009 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với một số đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 
15-12-2008 Quyết định số 3272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án “Phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo nghề tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 và 2015. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
20,982,354 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner