Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2009

Lĩnh vực Giao thông - Xây dựng: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2009 Quyết định số 3633/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối với các tuyến Quốc lộ và đường Hồ Chí Minh trong Quy hoạch hệ thống GTVT đến năm 2010, tỉnh Quảng Bình. 
30-09-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình) các công trình xây dựng từ nguồn vốn ngân sách. 
14-09-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình. 
25-08-2009 Quyết định số 2252/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực xung quanh Làng trẻ em SOS, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 
28-07-2009 Nghị quyết số 60/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc chọn địa điểm thị trấn huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
21-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch thông qua điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
29-05-2009 Quyết định số 1141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng. 
19-05-2009 Quyết định số 1053/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Quán Hàu và vùng phụ cận huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 
09-02-2009 Quyết định số 190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa chính quyền địa phương các cấp, các sở, ban, ngành với đơn vị quản lý đường bộ, thanh tra giao thông đường bộ trong công tác quản lý, bảo vệ, giải tỏa và chống tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ các quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
16-01-2009 Quyết định số 86/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên bờ sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 
16-01-2009 Quyết định số 85/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch Bàu Sen, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 
23-12-2008 Chỉ thị số 22/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc tăng cường bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,871,317 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner