Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2009

Lĩnh vực Lĩnh vực khác: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2009 Mục lục Công báo số 2009/ML1 của Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh mục lục Công báo năm 2009. 
10-12-2009 Nghị quyết số 130/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
10-12-2009 Nghị quyết số 129/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010. 
01-09-2009 Chỉ thị số 16/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý Nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
31-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2009. 
28-07-2009 Nghị quyết số 61/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập thị xã Ba Đồn. 
28-07-2009 Quyết định số 1894/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi năm 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
16-07-2009 Nghị quyết số 114/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
16-07-2009 Nghị quyết số 113/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, miễn nhiệm thành viên Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
16-07-2009 Nghị quyết số 112/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Trưởng Ban và thành viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
16-07-2009 Nghị quyết số 111/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Phó Trưởng Ban và thành viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
16-07-2009 Nghị quyết số 110/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
16-07-2009 Nghị quyết số 109/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
12-06-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. 
28-05-2009 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009. 
26-03-2009 Quyết định số 526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước năm 2009. 
12-03-2009 Quyết định số 421/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Bình. 
09-02-2009 Nghị quyết số 107/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
09-02-2009 Nghị quyết số 106/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
09-02-2009 Nghị quyết số 105/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,869,736 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner