Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2009

Lĩnh vực Tư pháp - Thanh Tra: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-11-2009 Quyết định số 3368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
09-11-2009 Quyết định số 3218/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch "Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 - 2012" thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 - 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
09-11-2009 Chỉ thị số 19/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc tăng cường công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2012 trên địa bàn huyện Minh Hóa. 
10-10-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện Tuyên Hóa. 
09-02-2009 Quyết định số 203/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (quyết định, chỉ thị) năm 2009. 
21-01-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,868,803 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner