Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2009

Lĩnh vực Tài chính - Thuế: 49 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng kết dư ngân sách tỉnh năm 2008. 
15-12-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ khoản thu đóng góp xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
10-12-2009 Nghị quyết số 125/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bãi bỏ khoản thu đóng góp xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
10-12-2009 Nghị quyết số 124/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình năm 2010. 
10-12-2009 Nghị quyết số 123/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2010. 
10-12-2009 Nghị quyết số 122/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2010. 
10-12-2009 Nghị quyết số 121/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2010. 
10-12-2009 Nghị quyết số 120/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2008. 
03-12-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy và tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
27-10-2009 Quyết định số 3063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè - Thu năm 2009. 
01-09-2009 Quyết định số 2347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung mức trợ cước vận chuyển hàng chính sách miền núi cho các xã biên giới huyện Minh Hóa. 
01-09-2009 Quyết định số 2341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình thành Công ty TNHH Một thành viên. 
26-08-2009 Quyết định số 2274/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Quảng Bình thành Công ty Cổ phần. 
30-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2008 và điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009. 
28-07-2009 Nghị quyết số 59/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2008. 
24-07-2009 Nghị quyết số 67/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2008. 
22-07-2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2008. 
21-07-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại tài sản là cây trồng, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, phần lăng, mộ và hỗ trợ di chuyển để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
21-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Bố Trạch năm 2008. 
20-07-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
33,870,224 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner