Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2008 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập các tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển. 
31-10-2008 Quyết định số 2822/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố dịch lở mồm long móng gia súc. 
30-09-2008 Quyết định số 2405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010. 
12-09-2008 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiêm phòng bắt buộc đối với các loại dịch bệnh nguy hiểm của gia súc, gia cầm. 
13-08-2008 Quyết định số 1971/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố vùng bị dịch tai xanh uy hiếp, vùng đệm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
05-08-2008 Quyết định số 1901/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai tỉnh Quảng Bình. 
30-07-2008 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng. 
28-07-2008 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác phòng, chống dịch lở mồm long móng gia súc, tai xanh ở lợn. 
18-07-2008 Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng. 
27-06-2008 Quyết định số 1508/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá thiết kế các hạng mục công trình lâm sinh và công nghiệp rừng. 
13-06-2008 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá. 
12-06-2008 Quyết định số 1277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức chi phí lập, thẩm định, quản lý và chỉ đạo Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II. 
12-06-2008 Quyết định số 1260/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá và tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống xuất vườn năm 2008 của một số loài cây trồng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh. 
09-06-2008 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh đốm trắng ở tôm nuôi trên địa bàn toàn tỉnh. 
09-06-2008 Quyết định số 1244/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch khôi phục đàn trâu bò sau đợt rét năm 2008. 
09-06-2008 Quyết định số 1238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời nhiệm vụ, quyền hạn và quản lý cán bộ thú y xã, phường, thị trấn. 
07-05-2008 Quyết định số 894/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi và bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt định mức hỗ trợ của các nội dung thuộc Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc và miền núi thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010. 
06-05-2008 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008. 
10-04-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2007 - 2010. 
09-04-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,598,520 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner