Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-10-2008 Quyết định số 2453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế và khắc dấu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
23-09-2008 Quyết định số 2297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình 6đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 
10-09-2008 Quyết định số 2175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc "Phân bổ nguồn vốn sự nghiệp di dân thực hiện định canh, định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ". 
09-09-2008 Quyết định số 2172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010. 
28-08-2008 Công văn số 1894/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2008. 
12-08-2008 Quyết định số 1963/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí thực hiện Dự án phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng - an ninh các xã biên giới. 
06-08-2008 Quyết định số 1904/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Hới đến năm 2015. 
30-07-2008 Nghị quyết số 91/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 
30-07-2008 Nghị quyết số 90/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 
24-07-2008 Quyết định số 1792/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn bổ sung năm 2007 để thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
23-07-2008 Nghị quyết số 60/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 
23-07-2008 Quyết định số 1786/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn cho vay phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn năm 2008. 
23-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 
22-07-2008 Nghị quyết số 61/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 
21-07-2008 Nghị quyết số 02A/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 
18-07-2008 Nghị quyết số 57/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2008. 
16-07-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008. 
16-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 
30-06-2008 Quyết định số 1523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008. 
27-06-2008 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,870,356 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner