Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Giao thông - Xây dựng: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-09-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chuyển đổi các Ban QLDA cấp huyện, Ban QLDA các ngành cấp tỉnh thành tổ chức tư vấn quản lý dự án chuyên nghiệp. 
05-09-2008 Quyết định số 2133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2008. 
23-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng sân vận động huyện Minh Hóa. 
22-07-2008 Nghị quyết số 63/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc đặt tên đường đô thị Ba Đồn mở rộng. 
16-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
22-05-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về xã hội hóa xây dựng hệ thống đường giao thông quy mô nhỏ thành phố Đồng Hới giai đoạn 2008 - 2015. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,870,698 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner