Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Lĩnh vực khác: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2008 Mục lục Công báo số 2008/ML của Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh mục lục Công báo năm 2008. 
10-12-2008 Nghị quyết số 99/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, phố thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình lần thứ 4. 
23-10-2008 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. 
12-09-2008 Quyết định số 2209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/2008/CT-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. 
12-09-2008 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiêm phòng bắt buộc đối với các loại dịch bệnh nguy hiểm của gia súc, gia cầm. 
21-08-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình kiến trúc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
23-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2008. 
16-07-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về thông qua kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XVIII. 
13-06-2008 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống và bài trừ tệ nạn số đề. 
21-04-2008 Quyết định số 759/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước năm 2008. 
28-03-2008 Thông báo số 634/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Lâm Phương tại Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 3 năm 2008. 
24-03-2008 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai điều tra doanh nghiệp và điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành, biên soạn hệ số chi phí trung gian. 
07-03-2008 Thông báo số 434/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Lâm Phương tại Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 02 năm 2008. 
04-02-2008 Thông báo số 252/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Lâm Phương tại Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 01 năm 2008. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,868,512 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner