Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Y tế - Dân số: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-11-2008 Quyết định số 2990/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thành phố. 
21-08-2008 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
04-06-2008 Quyết định số 1204/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá chi tiết Mục C2.7 cho các loại phẫu thuật, thủ thuật quy định tại Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
12-05-2008 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường giám sát và phòng chống dịch bệnh mùa hè. 
15-01-2008 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường giám sát và phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
21,097,262 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner