Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi Trường: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2008 Nghị quyết số 98/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2015 (phần cát, sỏi lòng sông). 
03-10-2008 Quyết định số 2461/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác quặng sắt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
03-10-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 
08-09-2008 Quyết định số 2145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Quảng Bình. 
30-07-2008 Nghị quyết số 89/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010. 
23-07-2008 Nghị quyết số 59/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Đồng Lê và vùng phụ cận (Sơn Hóa, Lê Hóa) giai đoạn 2009 - 2020. 
23-07-2008 Nghị quyết số 58/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất thị trấn Đồng Lê. 
23-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc điều chỉnh, bổ sung, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Quy Đạt. 
21-07-2008 Quyết định số 1736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án: "Xử lý ô nhiễm môi trường các bãi rác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đề nghị đưa vào Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ". 
29-05-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch; định mức đất xây dựng phần mộ trong nghĩa địa trên địa bàn tỉnh. 
24-04-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ phát triển rừng phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2008. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,870,868 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner