Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Tài chính - Thuế: 48 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2008 Nghị quyết số 102/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình năm 2009. 
11-12-2008 Nghị quyết số 101/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2009. 
10-12-2008 Nghị quyết số 97/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2009. 
10-12-2008 Nghị quyết số 96/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu một số loại phí, lệ phí mới trên địa bàn tỉnh. 
10-12-2008 Nghị quyết số 95/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2009. 
10-12-2008 Nghị quyết số 94/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2007. 
02-12-2008 Quyết định số 3112/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2008. 
04-11-2008 Quyết định số 2837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức trợ cước vận chuyển tại Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
23-10-2008 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
29-09-2008 Quyết định số 2379/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức thu phí tham quan điểm du lịch sinh thái Nước Moọc ư. 
08-09-2008 Quyết định số 2154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt miễn thu thủy lợi phí năm 2008 cho các đơn vị dùng nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
01-09-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc không thu, điều chỉnh và quy định mới mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
01-09-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
25-08-2008 Công văn số 33/HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc đính chính Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008. 
22-08-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
13-08-2008 Quyết định số 1973/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. 
30-07-2008 Nghị quyết số 88/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc không thu, điều chỉnh mức thu và quy định mới mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
30-07-2008 Nghị quyết số 87/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Bình. 
30-07-2008 Quyết định số 1849/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá bán vắc xin tiêm phòng cho gia súc năm 2008 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
23-07-2008 Nghị quyết số 57/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2007. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
33,869,080 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner