Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2007

Lĩnh vực Lao động - TB&XH: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-10-2007 Quyết định số 2642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ gạo cứu đói do Chính phủ hỗ trợ cho các huyện khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và mưa lũ. 
02-10-2007 Quyết định số 2410/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh địa điểm, nghề đào tạo cho lao động nông thôn năm 2007. 
19-06-2007 Công văn số 1222/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Đính chính Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 22/5/2007. 
06-06-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Xóa đói giảm nghèo - Giải quyết việc làm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010. 
22-05-2007 Quyết định số 1088/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mua Thẻ BHYT cho các đối tượng hưởng chế độ khám, chữa bệnh cho người nghèo năm 2007. 
17-04-2007 Quyết định số 838/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm năm 2007. 
04-04-2007 Quyết định số 720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Giới thiệu việc làm Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
21,079,185 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner