Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2007

Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2007 Nghị quyết số 84/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình năm 2008. 
02-11-2007 Quyết định số 2685/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 
17-09-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ dầu tư áp dụng tại tỉnh Quảng Bình. 
23-08-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010. 
10-08-2007 Quyết định số 1814/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Bổ sung vốn đầu tư xây dựng cảng Hòn La (giai đoạn 1) từ nguồn vốn trước kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2008”. 
26-07-2007 Quyết định số 1707/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tên công trình và vốn đầu tư thuộc nguồn vốn bãi ngang cồn bãi năm 2007 tại biểu Phụ lục Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
24-07-2007 Quyết định số 1695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ đóng góp của người hưởng lợi ở các xã trong nguồn vốn xây dựng các công trình thuộc Hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng thôn, bản - Dự án phân cấp giảm nghèo tỉnh. 
17-07-2007 Quyết định số 1650/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế và khắc dấu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
12-07-2007 Nghị quyết số 72/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 
22-06-2007 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008. 
11-06-2007 Quyết định số 1333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2007 thuộc nguồn vốn trái phiếu Chính phủ”. 
17-05-2007 Quyết định số 1034/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Phê duyệt điều chỉnh biểu Phụ lục IV (lần 2) tại Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh”. 
03-05-2007 Quyết định số 906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân khai nguồn vốn CTMT quốc gia năm 2007 cho Trường Dạy nghề Quảng Bình (nay là Trường Trung cấp nghề Quảng Bình) - Sở LĐ-TB&XH tại Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
02-05-2007 Quyết định số 898/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi tên Chủ đầu tư và điều chỉnh nguồn vốn năm 2007 tại biểu Phụ lục Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
25-04-2007 Quyết định số 878/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Phê duyệt Dự án dạy nghề cho lao động nông thôn và dân tộc thiểu số năm 2007”. 
04-04-2007 Quyết định số 716/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi phí xúc tiến đầu tư năm 2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
31-01-2007 Quyết định số 182/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2007. 
18-12-2006 Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc "Ban hành tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010". 
08-12-2006 Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 
08-12-2006 Nghị quyết số 63/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Quảng Bình năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
21,079,149 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner