Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2007

Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-10-2007 Quyết định số 2453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình. 
24-08-2007 Quyết định số 1921/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2007 - 2008 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
24-08-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 - 2008. 
20-07-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo, tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010. 
11-06-2007 Quyết định số 1315/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010". 
06-06-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm ngoài giờ chính khóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
09-05-2007 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp năm học 2006 - 2007 và tuyển sinh năm học 2007 - 2008. 
07-05-2007 Quyết định số 933/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh cho các trường THPT, phổ thông cấp 2 và 3, trung tâm GDTX và KTTH - HN huyện, thành phố năm học 2007 - 2008. 
17-04-2007 Quyết định số 837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Bình năm học 2007 - 2008. 
16-04-2007 Quyết định số 788/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phân bổ dự toán và kế hoạch sử dụng kinh phí Chư¬ơng trình mục tiêu và các khoản chi chung cho sự nghiệp GD - ĐT năm 2007. 
16-04-2007 Quyết định số 786/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số mức chi cho công tác Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
21,079,211 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner