Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2007

Lĩnh vực Tài chính - Thuế: 34 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2007 Nghị quyết số 83/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2008. 
07-12-2007 Nghị quyết số 80/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ, điều chỉnh, quy định mới mức thu, tỷ lệ sử dụng và miễn thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 
07-12-2007 Nghị quyết số 76/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2008. 
07-12-2007 Nghị quyết số 75/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2008. 
07-12-2007 Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua mức phụ cấp cho cán bộ thú y, cán bộ khuyến nông, cán bộ bảo vệ dân phố và điều chỉnh mức phụ cấp của cán bộ không chuyên trách, giáo viên mầm non ngoài biên chế ở các xã, phường, thị trấn. 
07-12-2007 Nghị quyết số 73/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2006. 
23-11-2007 Quyết định số 2843/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trích từ nguồn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2007 để bổ sung kinh phí cho các đơn vị. 
23-11-2007 Quyết định số 2838/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trích từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục, mục dự phòng tăng biên chế khối huyện, thành phố thuộc ngân sách tỉnh năm 2007 để cấp kinh phí cho các đơn vị. 
20-11-2007 Quyết định số 2807/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2007. 
18-09-2007 Quyết định số 2284/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số quy định để thực hiện chính sách trợ cước, trợ giá hàng miền núi năm 2007 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
14-09-2007 Quyết định số 2087/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí do Trung ương, các địa phương, đơn vị và cá nhân hỗ trợ khắc phục hậu quả của cơn bão số 2. 
15-08-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, quy định mới mức thu và tỷ lệ sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
13-08-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên lâm sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
09-08-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ hạng C. 
08-08-2007 Quyết định số 1803/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
25-07-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh phân loại đường tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa. 
12-07-2007 Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, quy định mới mức thu và tỷ lệ sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 
29-05-2007 Quyết định số 1133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2006. 
16-05-2007 Quyết định số 1026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương xóa mái tranh cho đồng bào dân tộc nghèo năm 2007. 
10-05-2007 Quyết định số 991/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ các địa phương xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tiểu khu năm 2007. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
21,079,218 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner