Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2006

Lĩnh vực Lĩnh vực khác: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2006 Mục lục Công báo số 2006/ML của Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh mỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2006. 
21-07-2006 Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2006. 
21-07-2006 Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010. 
15-06-2006 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010. 
03-04-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Phát triển Thanh niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010. 
30-03-2006 Chỉ thị số 11/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động tín dụng nội bộ hợp tác xã. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
21,131,257 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner