Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2006

Lĩnh vực Tư pháp - Thanh Tra: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-09-2006 Chỉ thị số 31/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn, củng cố và tăng cường hoạt động của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh Quản lý. 
30-08-2006 Chỉ thị số 29/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý Nhà nước trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. 
11-07-2006 Chỉ thị số 24/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan tư pháp các cấp. 
31-05-2006 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 
10-05-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật. 
03-04-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi lịch tiếp công dân tại Quyết định số 06/2000/QĐ-UB. 
06-01-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29/2005/CT-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Dân sự. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
21,131,229 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner