Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2006

Lĩnh vực Tài chính - Thuế: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2006 Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2005. 
07-12-2006 Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2007. 
07-12-2006 Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2007. 
07-12-2006 Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Quảng Bình. 
04-12-2006 Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. 
15-11-2006 Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
06-10-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm thời không áp dụng đơn giá thuê đất tăng thêm trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 
01-09-2006 Chỉ thị số 30/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 theo Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ. 
25-08-2006 Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc định giá tính lệ phí trước bạ đối với tàu thuyền vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
25-08-2006 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác thu nộp thuế 6 tháng cuối năm 2006. 
22-08-2006 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Quảng Bình. 
22-08-2006 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
21-08-2006 Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại tài sản để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
20-07-2006 Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Quảng Bình. 
20-07-2006 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
02-06-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
23-03-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với thuyền vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
19-01-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh về việc chi ngân sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006. 
19-01-2006 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, bình ổn giá, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết Nguyên đán Bính Tuất. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
21,131,276 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner