Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2006

Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-11-2006 Chỉ thị số 37/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007. 
23-11-2006 Chỉ thị số 36/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng khi có chiến tranh. 
21-07-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 
03-07-2006 Quyết định số 328/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2005 - 2010. 
03-04-2006 Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng. 
29-03-2006 Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng. 
27-03-2006 Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy. 
10-03-2006 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Hội nghị APEC lần thứ 14. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
21,131,287 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner