Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2014

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 150 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2014 Quyết định số 3677/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử. 
17-12-2014 Quyết định số 3676/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử. 
12-12-2014 Quyết định số 3609/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
12-12-2014 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. 
11-12-2014 Quyết định số 3604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh lịch thi các kỳ thi của giáo dục phổ thông trong kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015. 
11-12-2014 Quyết định số 3592/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. 
09-12-2014 Quyết định số 3553/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa qua khu vực các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình. 
04-12-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
28-11-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước; khung giá cho thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
28-11-2014 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015. 
26-11-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
20-11-2014 Quyết định số 3346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử. 
10-11-2014 Quyết định số 3217/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Viễn thông, Internet áp dụng tại UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình. 
07-11-2014 Quyết định số 3210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2014. 
07-11-2014 Quyết định số 3206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình. 
06-11-2014 Quyết định số 3193/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Quảng Bình. 
04-11-2014 Quyết định số 3174/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Quảng Bình. 
30-10-2014 Quyết định số 3067/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao bổ sung tổng chỉ tiêu biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2014. 
30-10-2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Quảng Bình. 
30-10-2014 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
Chuyển tới trang:  /8       Số văn bản mỗi trang: 
20,958,102 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner