Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2011

Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh ban hành: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-07-2011 Nghị quyết số 17A/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 
22-07-2011 Nghị quyết số 16A/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 
22-07-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
15-03-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Quảng Ninh. 
15-03-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh đến năm 2020. 
15-03-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh thời kỳ 2011 - 2015. 
22-12-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 
22-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về phân bổ nguồn vốn chi đầu tư phát triển năm 2011. 
22-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2011. 
22-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,723,591 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner