Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2010

Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-07-2010 Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2009. 
14-07-2010 Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010. 
18-12-2009 Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2010. 
18-12-2009 Nghị quyết số 25/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010. 
18-12-2009 Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. 
18-12-2009 Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2008. 
17-12-2009 Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về dự toán thu chi ngân sách Nhà nước huyện năm 2010. 
17-12-2009 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,461,249 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner