Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2010

Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới ban hành: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về xã hội hóa xây dựng hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường vừa và nhỏ trong khu dân cư trên địa bàn thành phố Đồng Hới giai đoạn 2011 - 2015. 
07-12-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đồng Hới giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 
03-12-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về việc thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2015. 
30-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về dự toán ngân sách Nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2010. 
30-12-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
30-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
30-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới năm 2010. 
30-12-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,634,440 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner