Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2010

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 139 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-12-2010 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2011. 
02-12-2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình. 
01-12-2010 Quyết định số 3116/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêm vacxin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
30-11-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu một phần viện phí kỹ thuật y tế tại Trạm Y tế tuyến xã. 
23-11-2010 Chỉ thị số 18/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
22-11-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015. 
22-11-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 
22-11-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo qui định của Luật Ngân sách Nhà nước. 
22-11-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
10-11-2010 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 
09-11-2010 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. 
02-11-2010 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 
29-10-2010 Quyết định số 2785/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố hết dịch bệnh tai xanh ở lợn. 
27-10-2010 Quyết định số 2758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ hạt giống ngô, rau cải các loại từ nguồn hỗ trợ của Trung ương khắc phục thiệt hại mưa lũ cho các địa phương, đơn vị khôi phục sản xuất vụ Đông năm 2010. 
25-10-2010 Quyết định số 2734/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân của Thủ tướng Chính phủ. 
22-10-2010 Quyết định số 2715/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ gạo cứu trợ cho đồng bào bị lũ, lụt (đợt 3). 
22-10-2010 Quyết định số 2715/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ gạo cứu trợ cho đồng bào bị lũ, lụt (đợt 3). 
19-10-2010 Quyết định số 2670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè - Thu năm 2010. 
19-10-2010 Quyết định số 2670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè - Thu năm 2010. 
14-10-2010 Quyết định số 2636/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015”. 
Chuyển tới trang:  /7       Số văn bản mỗi trang: 
24,460,124 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner